Seminaria dla ratowników medycznych


 

TEMATYKA:

 • Utrzymywanie drożności dróg oddechowych w Ratownictwie medycznym (8 pkt. edukacyjnych)
  Cel szkolenia:
  Seminarium ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy z zakresu utrzymywania drożności dróg oddechowych.
  Metoda Szkolenia:
  Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w cyklu wykładów z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego oraz ćwiczeniach z wykorzystaniem fantomu szkoleniowego.

 • Farmakoterapia w ratownictwie (8 pkt. edukacyjnych)
  Cel szkolenia:
  Seminarium ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy z zakresu farmakoterapii w ratownictwie medycznym.
  Metoda Szkolenia:
  Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w cyklu wykładów z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego.

 • Zagadnienia prawne w ratownictwie medycznym (8 pkt. edukacyjnych)
  Cel szkolenia:
  Seminarium ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy z zakresu podstawowych przepisów i aktów prawnych dotyczących ratownictwa medycznego.
  Metoda Szkolenia:
  Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w cyklu wykładów z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego.


 • Zdarzenia Masowe i Katastrofy (8 pkt. edukacyjnych)
  Cel szkolenia:
  Seminarium ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy z zakresu postępowania w zdarzeniach masowych i katastrofach
  Metoda Szkolenia:
  Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w cyklu wykładów z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego oraz ćwiczeniach.

 • Postępowanie w wypadkach drogowych i komunikacyjnych (8 pkt. edukacyjnych)
  Cel szkolenia:

  Seminarium ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy z zakresu postępowania w wypadkach drogowych i komunikacyjnych.
  Metoda Szkolenia:
  Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w cyklu wykładów z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego

 • Ratownictwo medyczne w trudnym terenie (16 pkt. edukacyjnych)
  Cele kształcenia:
  Celem seminarium „Ratownictwo Medyczne w trudnym terenie” jest przekazanie wiedzy uczestnikom dotyczącej postępowania w nietypowych, rzadko spotykanych sytuacjach, gdzie zespół ratownictwa medycznego jest zabezpieczony przez jednostki współpracujące z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

  Na seminarium poruszaną tematyką będzie współpraca ze Strażą Pożarną, GOPR, TOPR, WOPR. Wszystko to w otoczeniu ratownictwa wysokościowego, ratownictwa jaskiniowego.

 • Psychologia w Ratownictwie medycznym (8 pkt. edukacyjnych)
  Cel szkolenia:

  Seminarium ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy z zakresu wsparcia psychologicznego skierowanego do poszkodowanych.
  Metoda Szkolenia:
  Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w cyklu wykładów z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego