Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli


Koszt: 700 zł

Czas trwania: 30 godzin

 

Celem kursu jest przygotowanie merytoryczne nauczycieli oraz osób z wykształceniem pedagogicznym do prowadzenia lekcji z zakresu pierwszej pomocy, oraz zdobycie stosownych uprawnień.
Kurs jest przygotowany według programu Ministerstwa Zdrowia.

 

Odbiorcy:
Nauczyciele, instruktorzy nauki jazdy, osoby z wykształceniem wyższym.

 

Podczas kursu poruszane zostaną zagadnienia min. z:

 • anatomii i fizjologii człowieka
 • bezpieczeństwa własnego na miejscu zdarzenia oraz poszkodowanego
 • wzywania pomocy
 • postępowania w zadławieniach
 • postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym
 • resuscytacji krążeniowo – oddechowej
 • urazów, tamowania krwotoków i opatrywania ran
 • unieruchamiania złamań
 • wychłodzenia i przegrzania
 • postępowania przeciwwstrząsowego
 • stanów zagrożenia życia jak drgawki, ból w klatce piersiowej, cukrzycy i innych
 • ewakuacji poszkodowanego
 • pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

Absolwenci kursu otrzymują odpowiednią wiedzę oraz umiejętności do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.

 

Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania.

 

Zobacz także: PIERWSZA POMOC DLA NAUCZYCIELI

 

Podstawa prawna:
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132);
§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400);
ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pózn. zm.).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Uczestnicy po zrealizowanych zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskują ministerialne uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.